MY BASTARDS

Once upon a time a puppy.

He was completely black. Otherwise just like his siblings.

Except that I felt strange tremors at times.

The dog was baptized at birth into the finest pedigree of Black Hannah Of Old Burford,
However, there was a young son in his host family who fell in love with Black Hannah Of Old Burford and named this only Danja.

And maybe they had fun times and adventures .. The boy was allowed to run after his dog several times.

Once even to save Tanja from the icy drowning.

Tanja then at times let the boy shine if he just wanted to. Always did not want to.

In the dog school obedience tests, Tanja and the boy had agreed that a piece of sausage would drop from the right coat pocket whenever the judge did not see it.

Many great prizes were achieved in the consensus.

Everything sheaths to have a duration.

And so it is with this story

Black Hannah Of Old Burford was buried in Pietarsaari in the late 80s on the beautiful island of Gräggören, where she had spent the best moments of her life.

Now the boy was left in great grief over the departure of his best friend.

However, he had seen Tanja’s eyes, heard his voice and seen his dog.

He turned this feeling into strength to make traces that his retriever could follow.

“My Bastards”

Extensive body of work;

There have been different forms in different places and spaces at different times.

Here, I discuss inheritance and its impact on the representation of being and the individual’s perception of right and wrong, using as a starting point in the way I learned from dogs to exist.

Olipa kerran koiranpentu. 

Hän oli täysin musta. Muuten ihan sisarustensa kaltainen. 

Paitsi että tunsi välillä outoja väristyksiä. 

Koira oli kastettu syntyessään Black Hannah Of Old Burfordin hienoimpaan sukujuureen, 

Hänen isäntäperheessä oli kuitenkin nuori ihmispoika, joka rakastui Black Hannah Of Old Burfordiin ja nimesi tämän vain Tanjakseen.

Ja voi että heillä oli hauskoja aikoja ja seikkailuja. Poika sai kyllä juosta koiransa perässä useamman kerran. 

Kerran jopa pelastamaan Tanjansa jäistä hukkumasta.

Tanja sitten välillä antoi pojan loistaa jos hän vain niin halusi. Aina ei halunnut.

Koirakoulun tottelevaisuukokeissa Tanja ja poika olivat sopineet että makkaranpala tipahtaa oikeasta takintaskusta aina kun tuomari ei näe.

Yhteisymmärryksessä saavutettiin monta hienoa palkintoa.

Kaikella tuppaa oleman kestonsa.

Ja niin on tälläkin tarinalla 

Black Hannah Of Old Burford haudattiin Pietarsaaressa 80 luvun lopuilla Gräggörenin kauniiseen saareen, jossa hän oli viettänyt elämänsä parhaat hetket.

Nyt jäi pojalle kova suru parhaan ystävänsä poismenosta.

Hän oli kuitenkin nähnyt Tanjansa silmät, kuullut hänen äänensä ja nähnyt koiransa.

Tämän tunteen hän käänsi voimaksi tehdäkseen jälkiä joita hänen noutajansa voisi seurata.

Ja jälleen tavata…

”My Bastards”

Laaja teoskokonaisuus; 

On ollut eri muodoissa eri paikoissa ja tiloissa eri aikoina. 

Tässä käsittelen perimää ja sen vaikutusta olemisen representaatioon ja yksilön käsitykseen oikeasta ja väärästä, käyttäen lähtökohtana koirilta oppimaani tapaa olla olemassa.