KONEEN SÄÄTIÖ. PORTFOLIO. Björn Aho, Anders Sundqvist.

Björn Aho on video- ja performanssitaiteilija, jonka teokset ovat performatiivisia piirteitä sisältäviä installaatioita, jotka käsittelevät ihmisten välistä kommunikaatiota rakentamalla ja purkamalla fiktioita. Teoksia ja performansseja on nähty festivaaleilla sekä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla 1990-luvun alusta lähtien. Ahon teoksia löytyy mm. Nykytaiteen museo Kiasman, Oulun ja Helsingin taidemuseoiden kokoelmista. Asuu ja työskentelee Suomessa

Björn Aho 2020 ”ENTER”. The work deals with the idea of black and white power and the grey line between colors as  a whole. It is also a short comment to information browsed in World Wide Web. 2020

Teossarjasta valikoitui teos White tapahtumaan (One-Off for screenings, Valencia, during the festival February 10 – 16, 2020 in public spaces in Valencia (ES) and Gol (NO) in addition to the net). Teosten tuli olla tasan 60sekuntia ja äänettömiä. Ja esityspaikkana oli Valencian kaupunkitila.

Björn Aho 2012. SYNOPSIS COMMENTS 8.45min HD

Teos COMMENTS on teatteri- ilmaisun ja –ohjauksen rajakäyntiä kuvataiteen, liikkuvan kuvan ja niihin liittyvien tekotapojen suhteen. Eri kohtausten esitystavat yhdessä rikkovat lineaarisen kerronnan rakenteen, säilyttämällä kuitenkin teoksen yhtenäisenä ideana ihmisen olemisen liikkeenä. Teos koostuu viidestä eri kohtauksesta, jotka hakeutuvat eri teitse mentaalisten tilojen syntysijoille näyttäen eräänlaisen kuvan kokoelmana, kommenttina ihmisen läsnäolosta.

COMMENTS combines the methods of theatre, visual arts and film. It consists of five acts that challenge our perception of narration.Instead of a linear story the representation offers us multipleapproaches to humanity. Existence is depicted as something constantly on the move. We are driven deep into the consciousness where mental states arise. COMMENTS – as a whole – is a complex collection of moving images that comment the presence of a human being.

Making of Comments


TEOS ”COMMENTS 2/6 Non TVTVStation Splintermind Tukholma 25.10-11.11 2004

Projektin luonne ja tarkoitus: Reaaliaikainen tapahtuma verkkoympäristössä. Teosta esitettiin 24h x 7 yhden kuukauden ajan osoitteessa www.splintermind.com, Teosta lähetettiin verkon kautta moniin pohjoismaisiin taide instituutioihin kuten Kiasmaan, The Museum of Contemporary Art, Roskilde, Landskapsmuseét i Gävleborg,  Landskapsmuseét på Gotland,  Sverigs  finska Folkhögskolan i Haparanda.

Teosta näytettiin myös taide instituutioissa USAssa ja Kanadassa. Projekti tutki virtuaalista tilaa taideteon tapahtumapaikkana

Kutsuin eri ihmisiä eri aikoina tekemään tilaan, paikkaan ja historiaan liittyviä tapahtumia joissa itse esiintyjien läsnäolo oli motivaattorina yhteisille tapahtumille jotka käsittelivät paikkaa sosiaalisena ympäristönä  ja kehoa ajattelun ja teon tilana.

”Making of videokollaasi teoksesta”

Linkki Anders Sundqvistin kotisivuille yläpuolella.

Andy Anders Sundqvist s. 1966 on maalari suurella sydämellä. Hänen maalauksensa voidaan sijoittaa Art Brut (Brutal Art) -kontekstiin. Hänellä on ollut näyttelyitä ja esityksiä/performansseja Pohjanmaalla ja Helsingissä 1990-luvun alusta. Andyn asettaminen tavanomaiseen näyttelykontekstiin on vaikeaa, koska hänellä on aina maalauksia esillä kahviloissa ja baareissa. Hän on osallistunut elokuviin näyttelijänä (mm SUORA / MUTKAINEN. Elokuva SAWANDI GROSKIND) ja esitanssijana 80-luvulla Ragnar Hare-yhtyeessä, joka voitti 80-luvulla Suomen rock-mestaruuden (katso verkkosivut Ragnar Hare, Video About My Work)

Hän työskentelee nykyään myös yhdessä Björn Ahon kanssa https://bjornaho.org/cv-english/, jolloin kyse on näyttelykonseptien kehittämisestä suoratoiston avulla jne.

Löydät lisää hänestä hänen verkkosivuillaan http://andy66.fi/

PORTFOLION OSUUS LOPPUU TÄHÄN.