ENTER

ENTER WHITE RETURN BLACK

1 min

ENTER BLACK RETURN WHITE

1 min

0 – I – 0

1 min

The work deals with the idea of black and white power and the grey line between colors as  a whole. It is also a short comment to information browsed in World Wide Web

Teos käsittelee mustaa ja valkoista valtaa ja harmaata aluetta näiden välillä. Sekä väriä itsessään. Teos on myös lyhyt kommentti World Wide Webin selainten informaatioon


Verket handlar om svartvitt kraft och det grå området mellan dem. Liksom själva färgen. Verket är också en kort kommentar om information från webbläsare på Internet