2019

Taru on remix vanhoista teoksistani pohjautuen erään kirjan tekstiin

TALE IS REMIX OF MY OLD WORKS BASED ON THE TEXT OF A BOOK

Critical mass on kokeellinen musiikkivideo pohjautuen ystäväni ääniteokseen.

CRITICAL MASS IS AN EXPERIMENTAL MUSIC VIDEO BASED ON MY FRIEND'S SOUND WORK