2000

60X8/8 

The work deals with the viewer’s relation to the doer, the artist. The work consists of eight representations – eight points of view to the meaning of the work. The viewer may either accept or refuse the way in which the artist has chosen to represent things. The work also deals with the essence of video as a media, which alienates the presence of the doer, the actor.  The documentation of a moment becomes representation rather than presentation

”60 / 8 x 8 =” 

maanalaisia ihmeitä 21/1 – 3/2 2000

Stockmannin ja Forumin parkkiluolan välisessä tunnelissa

Pro Artibus, Rötter Röster Rum

Teokseni lähtökohta on minulle osoitettu paikka, maanalainen käytävä,

kulkureitti kaupungissa sekä mahdollisuus kahdeksaan videoprojisointiin.

Päätin jakaa tunnin videomateriaalin kahdeksaan kestoltaan samanpituiseen osaan, sekä tehdä kaikki videokuvan ja äänen leikkaukset kuvaushetkellä, suoraan videokamerassa. Vodeomateriaalin kopioin kahdeksalle nauhalle: esitystilanteessa kahdeksan nauhan projisoinnit muodostavat keskinäisen rytminsä. 

Työni käsittelee katsojan suhdetta tekijään, minuun. Esitän kahdeksan eri tapaa lähestyä työni merkitystä. Työni perusteella katsoja voi joko hylätä tai hyväksyä valitsemani näkökulman asioiden näyttäjänä. Teokseni käsittelee myös videokuvan etäännyttävää luonnetta hetken taltioijana.

16mm SHORTFILM  BAR MEN

Film is based on a simple scene in a bar.

I directed and filmed the video ”BAR MEN” in 1999. The scene was filmed in a staged bar. 

I presented the video ”BAR MEN” as an installation in a solo exhibition at Kluuvi Gallery in Helsinki. The installation consists of the video projected onto the staging used for the filming of the video. Behind the stage there were four concrete casts referring to the numbness presented in the video.

BAARIMIEHET (Bar Men) beta SP color  12.30 min  1999

Work includes three different sections, which I have named as:

                PART 1 ”SILENT”

                PART 2 ”STORYBOARD”

                PART 3 ”COUNTER PROPOSITION”

Part 1 ”Silent” you will see all the material, which has been shot.

Part 2 ”Storyboard” and part 3 ”Counter proposition” have been dramatized and edited according to the original plan.

Happenings take place in a staged bar. 

SYNOPSIS

The video deals with different aspects of vulnerability.

There are five men in a bar. They don’t speak. The dialogue and narration are carried out by vague gestures of the men and the camera movements. The coreography of the mute men in the staged space is to show oppressed emotions. In the end there is a cathartic moment at which one of the men transgresses the numbness of the bar men and reveals an intimate secret.